ПРОБЛЕМИ ОЦЕЊИВАЊА У НАСТАВИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ У ПОСЕБНИМ ОКОЛНОСТИМА И НАЧИНИ ЊИХОВОГ РЕШАВАЊА

Наставници физичког васпитања, музичке и ликовне културе Златиборског округа присуствовали су онлајн конференцији коју је 30. марта 2021. године организовала Александра Тијанић Славујевић, саветник-спољни сарадник ШУ Ужице. 

На састанку  је било речи о оцењивању ученика  у посебним околностима из предмета који се сматрају вештинама.

Наставница ликовне културе наше школе Оливера Шуљагић излагала је на тему "Проблеми и начини решавања оцењивања у настави ликовне културе у посебним околностима“. У наведеној теми, направила је паралелу између оцењивања за време непосредне наставе и наставе на даљину, наводила је изозове са којима се наставници и ученици срећу у реализацији онлајн наставе, али и конкретне начине за превазилажење проблема. Објаснила је како интерактивни алати G Suite for Education платформе за учење могу помоћи у осмишљавању различитих активности, које се могу пратити и вредновати. Указала је  на значај одабира одређеног алата јер они су пресудни  у остваривању унапред назначених образовних исхода.  Представила је и инструмент оцењивања са јасно дефинисаним критеријумима и поступцима остваривања. На крају излагања, истакла је значај формативне оцене и главног циља оцењивања, а то је да  унапреди учење.

Конференцији су присуствовали  Јелена Павловић, просветни саветник ШУ Ужице, и  преко шездесет наставника.

Оливера Шуљагић